முக்கிய நாட்குறிப்பு
27/07/2017 to 29/07/2017 @ US
விருக்ஷ பைரவ பிரதிஷ்டா

13/08/2017 to 14/08/2017 @ CHN
மார்த்தாண்ட பைரவ யக்ஞம்

31/08/2017 @ HYD, 06:00 PM
ஸ்ரீ குருஜி பிறந்த நாள்

20/09/2017 to 29/09/2017 @ SEC
நவராத்திரி பூஜா

30/09/2017 @ SEC, 04:00 PM
ந்ருஸிம்ஹ சண்டி யக்ஞம்

26/12/2017 to 02/01/2018
அஹோபில மஹா யக்ஞம்
 
Copyright © 2015 Sri Jwala Trust, Chennai