ஸ்ரீ வராஹ ஜெயந்தி - 2015
ஸ்ரீ மஹா சுதர்ஷன ஸ்ரீ வராஹ ந்ருசிம்ஹ சம்புடித ஸ்ரீ அம்ருத நாராயண பிரயோக மஹா யக்னம் தொடர் வரிசையில் 106வது யக்னம்
வரும் வியாழன், ஏப்ரல் 9ம் தேதி, 2015
ஸ்ரீ பவானி சங்கரா கோவில், தேவுனி தோட்டா, போலக்பூர், முஷீரபாத், ஹைதராபாத்
காலை 10 மணி முதல்
சாலிக்ராம அபிஷேகம்
மாலை 4 மணி முதல்
மஹா யக்னம்

அனைவரும் வருக! திருவருள் பெருக!
Copyright  © Sri Jwala Trust, Chennai